hồ sơ năng lực vina green

CÔNG TY TNHH MTV AN TOÀN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

VINAGREEN

HỒ SƠ PHÁP LÝ

HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP VINAGREEN

I. GIẤY PHÉP NHÀ XƯỞNG BẾP ĂN CÔNG TY:

II. GIẤY PHÉP CON: ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP:
 – CƠ SỞ L1:

 – CƠ SỞ L2:

III. GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CÁN BỘ KHUNG CỦA CÔNG TY:

IV. HỢP ĐỒNG CƠ BẢN:

V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỤC VỤ TẠI CÁC ĐƠN VỊ:

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY: